logo

Долните крайници получават кръв от бедрената артерия (a. Femoralis). Представлява разширение на външната илиачна артерия, което преминава през лакунавазорум под ингвиналния лигамент. Излизайки към предната повърхност на бедрото, тя се спуска надолу, по-близо до медиалния ръб от него и се намира в жлеба между мускулите на екстензора и аддуктора; в горната трета на артерията е разположен в бедрения триъгълник, медиален към него е бедрената вена. След преминаване на бедрения триъгълник бедрената артерия (заедно с бедрената вена) се покрива от сарториалния мускул и на границата на средната и долната третина на бедрото влиза в горния отвор на бедрено-поплитеалния канал.

В бедрено-поплитеалния канал бедрената артерия се намира заедно с вътрешния кожен нерв на долния крайник и бедрената вена. Заедно с последното, той се отклонява отзад и преминава през долния отвор на канала към задната повърхност на долния крайник в подколенната ямка, където се нарича поплитеална артерия.

В хода на бедрената артерия се отделят следните клонове, които доставят кръв към бедрото и предната коремна стена:

 1. повърхностна епигастрална артерия (a.epigastricasuperficialis);
 2. повърхностна артерия, огъване около илиачната кост (a. cir-cumflexailium superficialis); 3) външни генитални артерии (aa.pudendaeexternae).

Най-големият клон на бедрената артерия е дълбоката бедрена артерия (a.profundafemoris). Медиалната артерия, която обгръща бедрената кост (a.circumflexafemorismedialis) и страничната артерия, която заобикаля бедрената кост (a.circumflexafemorislateralis), се отклоняват от нея.

Поплитеалната артерия (a. Poplitea) е пряко продължение на бедрената артерия и се разделя на предната и задната тибиални артерии. В допълнение, следните клонове се разклоняват от него:

 1. странична превъзходна артерия на коляното (a. genussuperiorlateralis);
 2. медиална горната артерия на коляното (a. genussuperiormedialis);
 3. средна артерия на коляното (a. genusmedia);
 4. телешки артерии (AA сурали);
 5. странична долна артерия на коляното (a.genusinferiorlateralis);
 6. медиална долна артерия на коляното (a.genusinferiormedialis).

Предната тибиална артерия (a. Tibialisanterior) (фиг. 13), отдалечавайки се от подколенната артерия, се придвижва напред, пробива междукостната мембрана в проксималния участък и се простира до предната повърхност на крака. Тук тя лежи на предната повърхност на междинната мембрана, придружена от две вени и дълбок перонеален нерв (n. Peroneusprofundus). Спускайки се, той преминава в дорзалната артерия на стъпалото (a.dorsalis pedis).

Редица клони се отдалечават от предната тибиална артерия:

 1. задна тибиална рецидивираща артерия (a. recurrenstibialisposterior);
 2. предна тибиална рецидивираща артерия (a. recurrenstibialisanterior);
 3. странична предна артерия на глезена (a. malleolarisanteriorlateralis);
 4. медиална предна глезенна артерия (a. malleolarisanteriormedialis).

Дорзалната артерия на стъпалото (a. Dorsalispedis), която е продължение на предната тибиална артерия, излиза изпод retinaculummusculorumextensorinferius и отива, придружена от r.peroneusprofundus, напред по задната част на стъпалото, разположена между m. extensorhallucis и др. extensorbrevis. Достигайки междуселищното пространство, между първата и втората метатарзална кост, тя се разделя на дълбок плантарен клон (plantarisprofundus) и първата дорзална метатарзална артерия (a.metatarseadorsalisprima).

В хода си гръбната артерия на стъпалото отделя редица клони:

 • странична тарзална артерия (a.tarsealateralis);
 • медиални тарзални артерии (aa. tarseaemediates);
 • аркатна артерия (a. arcuata);
 • дорзални метатарзални артерии (aa. metatarseaedorsales);
 • дорзални дигитални артерии (aa.digitalesdorsales);
 • дълбок плантарен клон (r. plantarisprofundus).

Задната тибиална артерия (a. Tibialisposterior), като клон на подколенната артерия, следва надолу по задната повърхност на подбедрицата. Артерията е придружена от две едноименни вени и непосредствено странично до нея n. пищял. Насочен надолу и донякъде медиално, той достига до медиалния малеол, който се огъва наоколо отзад, в средата на разстоянието между него и ръба на костната кост на сухожилието.

В хода си задната тибиална артерия дава редица клонове:

 1. клон, обгръщащ фибулата (r. circumflexafibulae);
 2. средни глезенови клони (rr. malleolaresmediales) и
 3. калциеви клони (rr. calcanei).

Перонеалната артерия (a.peroneafibularis) започва от задната тибиална артерия. По пътя си произвежда серия от клонове;

 1. перфорация (r. perforans);
 2. съединителна (r. комуникатори);
 3. странични клони на глезена (rr. malleolareslaterales); калциеви клони (rr. calcanei).

На долния крайник има поредица от анастомози между големите артериални стволове и техните клони, които (особено в ставите) образуват следните артериални мрежи:

 1. колянна става (rete articulare род);
 2. медиален глезен (rete malleolare mediale);
 3. страничен глезен (rete malleolare laterale);
 4. calcaneal (rete calcaneum);
 5. дорзална мрежа (rete dorsalis pedis).

Inferior vena cava, v. cavainferior, образуван от сливането на две общи илиачни вени (vv. iliacaecommunes), лежи на гръбначния стълб леко вдясно от средната линия. В областта на долните лумбални прешлени долната кава на вената е в непосредствена близост до аортата, разположена вдясно от нея. Издигайки се по-високо, той постепенно се отклонява от аортата вдясно, навлиза в гръдната кухина през специален отвор в диафрагмата.

Вените на долните крайници са разделени на повърхностни, лежащи в подкожната мастна тъкан и дълбоки, придружаващи артерии.

Долният крайник има две повърхностни вени - голяма и малка сафена.

По-голямата сапнозна вена (v. Saphenamagna), най-значимата от подкожните вени на тялото, е продължение на медиалната маргинална вена, преминава в долната част на крака по предния ръб на вътрешния глезен, преминава в подкожната тъкан по протежение на медиалния ръб на пищяла. По пътя в него се вливат редица повърхностни вени на подбедрицата. В областта на колянната става голямата сафена вена се огъва около медиалния кондил отзад и преминава към антеромедиалната повърхност на бедрото, където в него се вливат предните бедрени и аксесоарни сафенови вени. В областта на foramen ovale голяма сафена вена пробива повърхностния слой на фасцията лата на бедрото и се влива в бедрената вена.

Малка сафенова вена (v. Saphenaparva) е продължение на страничната пределна вена на стъпалото. Извивайки се около задната част на страничния глезен и върви нагоре, той преминава към задната повърхност на подбедрицата, където преминава първо по страничния ръб на костно-костното сухожилие, а след това по средата на задната повърхност на подбедрицата, широко анастомозиран с дълбоки вени. Стигайки до поплитеалната ямка, малката подкожна вена преминава под фасцията и се разделя на клони. Единият от тях се влива в подколенната вена, а другият, издигащ се нагоре, се свързва с началото на вената на бедрото и с фемороплитеалната вена..

Големите и малки подкожни вени многократно се анастомозират, и двете са богато оборудвани с клапани, които осигуряват приток на кръв към сърцето.

Дълбоките вени на стъпалото и подбедрицата са сдвоени, придружаващи едноименните артерии. Те произхождат от плантарна повърхност на стъпалото от страната на всеки пръст. След сливане с други вени на стъпалото, те образуват задни тибиални вени.

Дълбоките вени в дорсума на стъпалото започват с дорзалните метатарзални вени, след сливането им с други вени те се вливат в предните тибиални вени. В горната трета на крака, задните тибиални вени се сливат с предните тибиални вени и образуват подколенната вена (v. Poplitea).

Поплитеалната вена в подколенната ямка лежи латерално и задно към подколенната артерия, пресича подколенната ямка, навлиза в бедрено-поплитеалния канал и навлиза в бедрената вена.

Бедрената вена (v. Femoralis) понякога е сдвоена, в бедрено-поплитеалния канал се намира малко зад и странично спрямо бедрената артерия, а в средната третина на бедрото - зад нея. В язово-гребеневата ямка и съдовата лакуна се намира медиално към едноименната артерия, а в бедрения триъгълник преминава под ингвиналния лигамент в лакунавасор, където преминава във външната илиачна вена (v.iliacaexterna).

Повърхностните вени комуникират с дълбоки през перфорационни вени (vv. Perforantes), повечето от които имат клапани (от 2 до 5 всяка). Последните насочват движението на кръвта от повърхностни вени към дълбоки.

Ролята на повърхностните вени в изтичането на венозна кръв е незначителна. При запушване на една или дори и двете повърхностни вени не се наблюдават значителни хемодинамични нарушения, докато дълбоката венозна тромбоза е придружена от оток на долния крайник.

Васкуларизацията на долните крайници се извършва поради комбинацията от основната и колатералната системи за кръвоток. Следователно две големи зони са пряко свързани с него - аорто-илиачната и бедрената-поплитеална. Когато основният кръвен поток е повреден, се включват различни адаптационни механизми и се осигурява кръвообращение в крайниците от клоните на тези две зони - лумбална, глутеална, вътрешна илиачна, дълбоки артерии на бедрото и тибиалната артерия. Оттокът се осъществява чрез едноименната система на основните вени и техните клонове.

Заболявания на съдовете и артериите на долните крайници

Механизмът им всъщност е един и същ: първо съдът променя своята форма или структура, а след това престава да функционира в здравословен режим, като има отрицателен ефект върху състоянието на близките тъкани. Самите елементи на кръвоносната система могат да загубят естествената си еластичност, да се разширят и свият значително, като все повече са подложени на механични наранявания. Във вътрешната им част се образуват атеросклеротични плаки, които възпрепятстват потока на венозна и артериална кръв и провокират некроза.

През последните десетилетия лекарите по света отбелязват възходяща тенденция на броя на пациентите с различни хронични съдови заболявания на долните крайници. Те засягат около 3-7% от младите хора и 10-25% от възрастните хора. На етапа на своето създаване и първично развитие съдовите патологии на краката често са асимптоматични. Без адекватно лечение много от тях могат да бъдат придружени от сериозни последици, до загуба на крайник или смърт..

Чести заболявания на съдовете и артериите на краката

Поради глобалното разпространение на съдови патологии на долните крайници, някои хора ги насочват към концепцията на нормата, тъй като свързаните с тях нарушения се отбелязват при всеки втори възрастен пациент. Но това не означава, че тези заболявания не се нуждаят от лечение. Пренебрегването на тяхната терапия може да доведе до изключително сериозни усложнения, поради което, ако бъдат открити тревожни симптоми, е важно да се консултирате с лекар за диференциална диагноза и подбор на правилната тактика на лечение.

В медицинската практика такива заболявания се разделят на няколко групи:

Облитериращата атеросклероза (OASNK) е хроничен дегенеративен метаболитен процес, свързан с удебеляване на артериалните стени на фона на излишните липидни и холестеролни отлагания. Тези вещества от своя страна се превръщат в катализатори за образуването на атеросклеротични плаки, които могат постепенно да стесняват лумените на кръвоносните съдове и да доведат до тяхното абсолютно припокриване, свързано с нарушаване на хранителната и жизнената тъкан.

Атеросклерозата е една от водещите причини за увреждане и смърт в световен мащаб. Характерните му характеристики:

 • болка в краката, която се влошава при бягане, изкачване на стълби и бързо ходене,
 • синдром на интермитентна клаудикация.

Облитериращият ендартерит е бързо прогресиращо заболяване на артериите на краката, свързано с постепенно стесняване на лумена на кръвоносните съдове и некроза на тъканите, лишени от кръвоснабдяване. Природата на патологията не е подробно проучена, но лекарите смятат за основна причина за възпалителния процес, свързан с преобладаването на автоимунни антитела в съда..

 • бърза умора на крайниците при ходене,
 • рязко охлаждане на крайниците без обективни причини,
 • подуване,
 • язва.

Острата артериална обструкция е заболяване в резултат на необичайно увеличаване на кръвосъсирването (хиперкоагулация), както и на фона на възпалителен или атеросклеротичен процес, водещ до промяна на съдовите стени и внезапно спиране на притока на кръв. Тази патология често причинява синдром на остра артериална исхемия..

Тя се изразява главно в артериален спазъм както на засегнатия, така и на здравия крак.

Разширените вени са често срещано заболяване, характеризиращо се с дегенеративни промени в повърхностните вени, при които има загуба на еластичност, разтягане, бърз растеж и образуване на допълнителни възли.

Симптоматологията на тази патология е доста специфична:

 • застойна подуване на краката,
 • конвулсии,
 • промяна в пигментацията на кожата,
 • усещане за тежест,
 • болезненост и умора,
 • под кожата се появяват характерни бучки възли, често придружени от сърбеж и парене.

Тази патология е придружена от такива агресивни усложнения като остър тромбофлебит и интензивно кървене..

Тромбоза на повърхностната венозна система - синдром, който често е резултат от разширени вени със съседен инфекциозен процес.

 • остра хиперемия и остра болка в крайника,
 • появата на инфилтрати, локализирани по протежение на засегнатата вена.

Венозна тромбоза - процесът на образуване на тромби, свързан с дисфункция на коагулацията и притока на кръв, възпаление или нарушаване целостта на венозната стена.

 • бързо нарастващ оток на крайниците,
 • тежка хиперемия и хипертермия,
 • режеща болка,
 • синя кожа на мястото на лезията,
 • артериални спазми.

Аневризма - дифузна или сакулна изпъкналост на част от артерия, свързана с разширяване на лумена на кръвоносен съд и намаляване на тонуса му (прекомерно разтягане или изтъняване на стената).

Заболяването се проявява в:

 • слабост на крайниците,
 • периодични болки, които са склонни да отшумят сами,
 • изтръпване, пулсиране, студенина на засегнатата област,
 • образуването на тумороподобна неоплазма под кожата.

Съдовата мрежа (телеангиектазия) е ненормална пролиферация на подкожни капиляри, придружена от локално натрупване на тънки капилярни линии със син, червен или лилав оттенък, наподобяващи паяжина, звездичка или хаотична мрежа. Тя е безболезнена и не носи потенциален риск за здравето и живота на пациента. Подлежи на щадящо хирургично и хардуерно лечение. В по-голямата част от случаите, той носи на пациента чисто естетически дискомфорт..

Рискови групи

Пациентите със следните проблеми са най-податливи на съдови заболявания на долните крайници:

· Дългосрочно пушене;

· Захарен диабет от 1-ви и 2-ри вид;

· Злоупотреба с алкохолни напитки;

· Високо кръвно налягане;

· Хиперхолестеролемия (повишена концентрация на холестерол и триглицериди в кръвта);

· Високо ниво на непротеиногенна аминокиселина хомоцистеин в кръвта;

Тежък хормонален дисбаланс.

Най-вече хората, които са преминали прага на петдесет години, страдат от патологии на съдовете и артериите на краката, но през последните няколко години активното им разпространение се наблюдава и сред младото население. Мъжете са по-податливи на тези заболявания, отколкото жените..

Трябва да се подчертае, че повечето съдови дисфункции имат психологически характер, а хората със стресови личностни типове са най-податливи на тях..

Семейната история на разстройства също е важна. Това важи особено за атеросклерозата и разширените вени..

Диагностични мерки

Наличието на специфична патология, както и точната й причина, може да се установи изключително чрез консултация лице в лице със специалист. По време на него лекарят ще зададе няколко общи въпроса за начина на живот и хроничните заболявания, ще проучи подробно анамнезата, ще проведе някои функционални тестове и ще изясни наличието на подобни патологии при близки роднини. Като част от прегледа лекарят ще Ви попита за честотата и интензивността на симптомите, ще проследи клиничната картина и ще установи предполагаемата етиология на заболяването.

В случай на частично потвърждение на подозрения, ще ви бъдат назначени прости прегледи:

Реовазографията (RVG) е неинвазивен функционален метод за оценка на пулсовото кръвно запълване на крайниците, както и тонуса, еластичността и проходимостта на периферните съдове с помощта на конкретно устройство;

Измерване на индекса на рамото-глезена - едноетапно установяване на нивото на кръвното налягане в областта на раменете и глезените (обикновено то е същото);

Биохимичен кръвен тест (съдържание на холестерол) и други тестове за откриване на анормална сърдечна функция.

За по-задълбочено проучване на хода на заболяването се вземат следните мерки:

1. Двустранно сканиране на артерии и вени;

2. Ангиография с използване на контрастен агент;

3. Магнитно-резонансна ангиография;

5. Функционални тестове.

Лечебни методи

Следните техники се използват за лечение на съдови патологии на краката:

· Стентиране на бедрената и клубовата артерии;

· Фиксиране на артериовенозна фистула;

· Резекция, протезиране и ендопротезиране на аневризма;

Лекарят може също да предпише лекарства за понижаване на кръвното налягане и нивата на холестерола в кръвта. Приемането на антикоагуланти и лекарства за поддържане на сърдечната функция може да стане уместно.

Трябва да спазвате определени правила, за да подобрите ефективността на лечението и да избегнете рецидиви:

· Компенсирайте захарния диабет (ако има такъв), постоянно следете нивата на кръвната захар;

· Напълно се откажете от пушенето;

· Следете и регулирайте кръвното налягане;

· Поддържайте оптимално телесно тегло;

· Разработете здравословна диета, избягвайте да консумирате големи количества наситени мазнини;

Упражнявайте редовно, ходете поне 3 пъти седмично.

При най-малкото подозрение за съдово заболяване на долните крайници е необходимо спешно да се консултирате с лекар.

Заболявания на долните крайници - най-често срещаните съдове, вени и мускули, техните симптоми и лечение

Повечето от патологиите на долните крайници са свързани с кръвоносните съдове. Опасността от такива заболявания е, че те могат да доведат до увреждане и дори ампутация. Поради тази причина е важно да забележите симптомите на заболявания на долните крайници навреме. Тежест, подуване и умора на краката - всичко това показва възможни проблеми с кръвоносните съдове. Тези симптоми съпътстват различни заболявания, въпреки че лечението има няколко общи принципа. Извършва се консервативно или хирургично. Освен това се използват методи на физиотерапия и физиотерапия.

Какво причинява заболявания на долните крайници

В човешкото тяло сърцето и кръвоносните съдове са затворена система, в която се поддържа определено налягане. Нивото му се регулира от нервната система, която реагира на човешкото състояние. На долните крайници има следните съдове:

 • Виена. На краката те са дълбоки и плитки. Вените придружават артериите. Повърхностните лежат в подкожната мастна тъкан, имат голям брой клапи, за да се предотврати притока на кръв надолу.
 • Артерии. В сравнение с вените те имат по-дебели, по-здрави стени - мускулна "армировка", през която кръвта тече към органите.
 • Капиляри. Това са най-малките съдове, открити под кожата. В периферията присъстват само капиляри. Стената им е тънка, така че еритроцитите сякаш се притискат през нея, за да обменят кислород за токсични вещества.

Основната функция на капилярите е транспорт на кръв. Чрез артериите той навлиза в органите и им дава кислород с хранителни вещества, през вените - постъпва обратно в сърдечните кухини, поемайки токсини с него. В зависимост от изпълняваната функция, съдовете са:

 • резистивен,
 • обмен;
 • капацитивен;
 • маневриране;
 • ударопоглъщащ;
 • сфинктери.

Цветът на артериалната и венозната кръв е различен. Първата е алена, тъй като е наситена с кислород, втората има тъмночервен или дори бордо нюанс. Съдовите заболявания на краката са свързани главно с артерии и вени. При първия се наблюдава атрофия на мускулните структури или намаляване на лумена, при втората - разтягане в широчина. В резултат на такива отклонения се нарушава кръвообращението, което е изпълнено със смърт на тъканите или други опасни последици до ампутацията.

Причините

Долните крайници са на най-далечното разстояние от сърцето. Кръвта в тях трябва да се издига отдолу нагоре, преодолявайки силата на гравитацията. В допълнение, краката са опорни органи и са подложени на голям натиск от цялото тяло. Поради тази причина съдовете тук трябва да са по-мощни и обучени в сравнение с тези, разположени на ръцете. Следователно причините за заболявания на долните крайници следват: наднормено тегло, заседнал начин на живот или, обратно, твърде активен с максимално натоварване. Има и други рискови фактори:

 • диабет;
 • наследствено предразположение;
 • тютюнопушенето;
 • чести стрес;
 • промени, свързани с възрастта;
 • затлъстяване;
 • нарушения на кръвосъсирването;
 • хронични инфекции;
 • алергични реакции;
 • повишени нива на холестерол в кръвта;
 • небалансирана диета;
 • заболявания на нервната система.

класификация

Заболяванията на долните крайници е общо понятие за всички проблеми, свързани със съдовете на краката. Определени патологии имат свои специфики на проявление, особености на терапията и усложнения. За да се улесни диагнозата и лечението, лекарите са съставили класификация на такива заболявания. Критерият за него е видът на засегнатия съд. Като се има предвид този фактор, се открояват следното:

 • Артериална болест. Те включват тромбоангиит, атеросклероза, облитерирани артериити, ендартерити.
 • Заболявания на вените. Това са флебит, тромбоза, тромбофлебит, разширени вени.

Симптоми на съдово заболяване

Клиничната картина зависи от вида заболявания на долните крайници. Всеки има своите характеристики, присъщи само на една патология. Проблемите с вените или артериите могат да се подозират по някои общи признаци:

 • промяна в структурата или цвета на кожата;
 • появата на паякообразни вени в определени области;
 • спазми и болки в прасците през нощта;
 • болезненост при движение;
 • често тежки или уморени крака;
 • изтръпване на определени области или на целия крайник;
 • често подуване на краката, особено в късния следобед.

Атеросклерозата

Причината за атеросклерозата е отлагането на холестерол по стените на артериите, което води до стесняване на техния лумен и намаляване на притока на кръв. В резултат на това се развиват недостиг на кислород и хранителни вещества. Прогресирайки, такова съдово заболяване на долните крайници може да доведе до пълно запушване на артерията чрез атеросклеротична плака. Патологията се развива поради:

 • тютюнопушенето;
 • алкохолизъм;
 • хиподинамия;
 • злоупотреба с храни, богати на мазнини;
 • работа, свързана с хипотермия на краката, особено на стъпалата;
 • хипертония;
 • захарен диабет.

Бедрените и поплитеалните артерии са по-податливи на атеросклероза. Кожата в засегнатата област става бледа и студена. След това постепенно губи косата, растяща върху нея. В бъдеще мускулният обем на подбедрицата намалява и кожата може да стане едематозна и хиперемична. Други характерни признаци на атеросклероза на долните крайници:

 • усещане за студенина под коленете при всякакви условия;
 • изтръпване;
 • болка в прасците, първо при ходене, а след това в покой;
 • умора;
 • намалена производителност;
 • уморени крака;
 • виене на свят;
 • увреждане на паметта;
 • потъмняване на кожата на пръстите на краката;
 • трофични рани, първо по стъпалата, а след това по краката - в късен стадий на заболяването;
 • гангрена - в терминален стадий.

Облитериращ ендартерит

Това заболяване на съдовете на долните крайници е едно от най-трудните. Заливането означава блокиране, тоест процес, който блокира лумена на всеки канал. Облитериращият ендартерит е хронично възпаление на съдовете на долните крайници, което отначало води до нарушена циркулация, а след това до пълно затваряне на съдовия лумен и образуване на гангрена. Артериите на стъпалата или краката са засегнати главно. С напредването на болестта към краката се подава все по-малко кислород, поради което тъканите започват да отмират..

Мъжете на средна възраст, които пушат, са по-податливи на ендартерит. Поради това болестта дори се нарича куцота на пушача. Друго име е болестта на Бъргър. Лекарите все още не могат да стигнат до обща гледна точка за причините за това заболяване. Патологии на имунната система, алергия към никотин, инфекции, атеросклероза на краката, нарушения в кръвосъсирването и анамнеза за измръзване на краката се наричат ​​рискови фактори. Типични симптоми на ендартерит:

 • бърза умора на краката;
 • конвулсии;
 • периодична клаудикация;
 • остри болки в крайниците;
 • блед цвят на кожата на краката;
 • сухота, спиране на растежа на космите по краката;
 • появата на трофични язви;
 • болка при бягане или ходене;
 • подуване.

Разширени вени

Тази съдова патология на долните крайници се диагностицира по-често при жените. Заболяването е намаляване на еластичността на венозните стени на фона на недостатъчност на венозната клапа. Тези отклонения причиняват застой на кръвта и вазодилатация. Характерна особеност са изпъкналите възли под кожата. Рисковите фактори за разширени вени включват значителни натоварвания на долните крайници, наднормено тегло и заседнал начин на живот, както и прием на хормонални контрацептиви. Основните симптоми на разширени вени:

 • разширяване на подкожните вени;
 • подуване на краката;
 • тежест в долните крайници;
 • Това е тъпа болка;
 • конвулсии, които се появяват главно през нощта;
 • уморени крака вечер;
 • паякообразни вени по кожата;
 • сърбеж на кожата, екзема;
 • сухота, пилинг, пигментация, спиране на растежа на космите по краката.

флебит

Това е името на възпалението на стените на вените поради намаляване на неговата пропускливост, инфекциозни заболявания (причинени от стрептокок), въвеждане на дразнещи вещества (хипертонични разтвори или глюкоза). Флебитът може да бъде резултат от травма на венозната стена по време на катетеризация, химически изгаряния на кожата или продължителна интравенозна инфузия на лекарства. Заболяването често се развива на фона на разширени вени. Причината е нарушение на притока на кръв, което се случва с разширени вени.

Флебитът много бързо се трансформира в тромбофлебит. Това се случва, ако в лумена на възпалените съдове се появят кръвни съсиреци. Поради тази причина е много важно да се идентифицират флебитите навреме. Симптоми на това заболяване на долните крайници:

 • хиперемия и зачервяване на кожата над мястото на възпаление;
 • разширяване на засегнатата вена;
 • дискомфорт при възпален крак, подуване;
 • главоболие;
 • болка при движение на крака поради напрежение на кожата;
 • повишаване на температурата;
 • нерезка подпухналост, дълбока болезненост, млечнобял тон на кожата - с възпаление на дълбоки вени.

тромбофлебит

Тромбофлебитът на заболяването се развива от флебит и в допълнение към възпалението на вените се придружава от едновременно увеличаване на вискозитета на кръвта. В резултат на това се образуват кръвни съсиреци, луменът на съдовете се стеснява, което води до нарушено кръвообращение. Това състояние е опасно за хората. По всяко време може да излезе кръвен съсирек и да влезе във всяка част на кръвоносната система с кръвния поток. В резултат на това се развива тромбоемболия - остро запушване на съда, което води до исхемия (тъканна смърт).

Тромбофлебитът се причинява от високо кръвосъсирване, наранявания на краката, някои лекарства, инфекции, бременност и раждане. Такова заболяване е показано с остър оток на крайника. Температурата на тялото се повишава до 39-39,5 градуса. На този фон се наблюдават следните:

 • втрисане;
 • главоболие;
 • виене на свят;
 • повишен сърдечен пулс;
 • болка в засегнатия крак, утежнена от кашлица;
 • напрегната, бледа, студена, мраморирана цианотична кожа;
 • болка в крака при палпация на вътрешната калканно-глезенна област;
 • болезненост при свиване на мускула на прасеца с ръка;
 • отслабване на пулса върху засегнатия крайник;
 • уголемяване на регионалните лимфни възли.

тромбоза

Тромбозата се отнася до запушването на съдовете на долните крайници поради възпаление на дълбоките вени и образуването на кръвни съсиреци в тях. Ако те са слабо прикрепени към съдовата стена, тогава те лесно слизат и се движат заедно с кръвния поток. Причините за този патологичен процес:

 • хирургични операции;
 • хормонални нарушения;
 • вродени съдови патологии;
 • тежки инфекции;
 • фрактури;
 • тумори;
 • наднормено тегло;
 • пареза и парализа на краката;
 • заседнал начин на живот;
 • дългосрочно придържане към почивка в леглото;
 • тютюнопушене, алкохолизъм.

При тромбоза вечер има пукащи и компресивни болки в краката. В допълнение, крайниците чувстват силна тежест, изтръпване, изтръпване и пълзящи пълзящи. Други характерни признаци на тромбоза:

 • подуване и увеличаване на размера на засегнатия крак;
 • лъскава кожа;
 • общо и локално повишаване на температурата;
 • изтъняване на кожата, бледност и цианоза;
 • изразен венен модел.

Диагностика

За да потвърди диагнозата, лекарят ще измери кръвното налягане в двата крака. За да се определи пулсът, на задната тибиална артерия се поставя доплеров сензор. По време на външен преглед лекарят провежда перкусия (потупване) и аускултация (слушане на работата на органите). Специалистът прави това за първоначална оценка на състоянието на кръвния поток. За да потвърди вашите подозрения, лекарят ще назначи:

 • Кръвен тест. Изисква се за проверка на неговата коагулируемост.
 • Ангиография (вазография). Това е контрастно рентгеново изследване на състоянието на кръвния поток и съдовете.
 • Caplillaroscopy. Изследването на микроциркулацията на тъканно ниво ли е?.
 • Доплеров ултразвук на съдовете. Помага за визуализиране на скоростта, посоката и обема на кръвния поток в реално време, благодарение на което е възможно да се открият съществуващи аномалии, кръвни съсиреци и възпаления.
 • Термометрия. Предполага локално измерване на температурата на кожата над предполагаемото място на възпаление.
 • Магнитно-резонансна ангиография или ЯМР с контраст. Човек се инжектира със специално вещество венозно. Поради това по време на ЯМР специалистът получава по-точна информация за локализацията на кръвни съсиреци.

лечение

Заболяванията на долните крайници се лекуват комплексно. Изборът на конкретен режим на терапия зависи от вида на диагностицираната патология и нейната тежест. По принцип лечението се провежда в няколко основни направления наведнъж:

 • Възстановяване на реологичните свойства на кръвта, т.е. намаляване на нейния вискозитет. За тази цел се използват антиагреганти: Хепарин, Аспирин, Гирудин.
 • Регенерация на увредените съдови стени. Това се подпомага от ангиопротектори, включително аскорбинова киселина, троксевазин, глюкокортикоиди и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).
 • Повишен съдов тонус, за да се осигури висококачествено кръвообращение. Постигнато чрез физиотерапия, ЛФК, масаж.

хранене

Една от посоките на лечение е адаптирането на начина на живот на пациента. Това важи особено за храненето. На пациента се предписва диета с намаляване на съдържанието на прости въглехидрати и мазнини. В тази връзка са забранени следните продукти:

 • тлъсто месо и карантии;
 • банани;
 • грозде;
 • колбаси;
 • колбаси;
 • колбаси;
 • бързо хранене;
 • полуфабрикати;
 • тлъста риба;
 • пушени меса;
 • маринати, кисели краставички;
 • брашно;
 • сладкарски изделия;
 • сосове и подправки.

Полезно е да използвате различни плодове от жълти, червени и тъмни цветове. За плодове се препоръчват цитрусови плодове и нар. Зелените са полезни за съдове, особено магданоз. Други препоръчителни храни за съдови заболявания включват:

 • малко количество сушени плодове;
 • постна риба;
 • зеленчуци;
 • до 40 г ядки на ден;
 • бульон от шипка;
 • млечни продукти с ниско съдържание на мазнини;
 • гъби;
 • постно месо;
 • слаб чай и кафе - не повече от 3-4 пъти седмично.

Лекарствена терапия

Лекарствата са основа за лечение на съдови заболявания. Като взема предвид патологията и отделните симптоми, лекарят може да предпише лекарства от няколко групи наведнъж. В повечето случаи се използват следните средства:

 • Венотоники: Диосмин, Троксевазин, Пентоксифилин. Те помагат за нормализиране на кръвоносните съдове. Прилага се като мехлеми, гелове, таблетки, балсами и кремове.
 • Флеботоници: Detralex, Phlebodia 600, Lyoton, Venoruton, Anavenol, Troxerutin. Те се използват вътрешно под формата на таблетки или външно под формата на мехлеми. Предписва се за подобряване на венозния отток.
 • Антикоагуланти: Хепарин, Варфарин, Хирудин, Лепирудин, Данапароид. Намалява вискозитета на кръвта, което спомага за елиминирането на кръвни съсиреци. Такива лекарства се използват вътрешно под формата на таблетки или външно под формата на мехлеми.
 • Противовъзпалителни (НСПВС): инжекционни разтвори, гел, таблетки, мехлем Индометацин или Диклофенак. Помага за намаляване на възпалението и симптомите.
 • Дезагреганти: Аспирин, Кардиомагнит, Тирофибан. Намалява риска от образуване на кръвни съсиреци. Приемат се перорално под формата на хапчета.
 • Антиоксиданти: Венарус, Аскорутин. Те имат вазоконстрикторно действие.
 • Статини: Ловастатин, Симвастатин. Способни са да блокират образуването на холестерол в черния дроб.

Тези лекарства се използват в различни комбинации в зависимост от съдовото заболяване. При атеросклероза се предписват лекарства за понижаване на липидите (статини) и антикоагуланти. Режими на лечение на други патологии:

 • Endarteritis. Показан за приемане на лекарства за разреждане на кръвта и противовъзпалителни средства.
 • Разширени вени. От лекарства се предписват НСПВС, антикоагуланти, венотоници и антиоксиданти. Освен това препоръчваме да носите компресионни чорапи.
 • Флебит. Предписани инжекции на противовъзпалителни лекарства, антикоагуланти.
 • Тромбофлебит. Необходимо е да се вземат лекарства за разреждане на кръвта, ангиопротектори, флеботоници.
 • Тромбоза. За лечение на тази патология се използват тромболитици, антикоагуланти и противовъзпалителни средства..

Физиотерапевтични процедури

Физиотерапевтичните методи помагат да се справят с неприятните симптоми на заболяването и ускоряват процеса на възстановяване на увредените тъкани. Поради тази причина такива процедури се предписват след края на острия период на заболяването. При съдови патологии ползите са:

 • Електрофореза. Той се състои във въвеждането на лекарства в тялото чрез действието на галваничен ток. Благодарение на това активните съставки проникват по-дълбоко и ефективно облекчават възпалението..
 • УВЧ терапия. Това е облъчване с високочестотни вълни, които помагат за облекчаване на възпалителния процес във вените и ускоряване на регенерацията на тъканите.
 • Barotherapy. Провежда се с цел да се засилят метаболитните процеси и кръвоснабдяването на засегнатите тъкани.
 • Дарсонвализация. Състои се във въздействие на огнищата на възпаление със синусоидални течения. Ефект - възпалителните процеси се елиминират, тъканите са наситени с кислород, синдромът на болката е намален.

Физиотерапия

Упражнението е насочено към намаляване на симптомите на заболяване на долните крайници. Човек увеличава издръжливостта си, поради което може да премине за по-дълго време, без да се появят признаци на патология. Това подобрява качеството на живот на пациента. В допълнение, упражненията помагат да се регулира притока на кръв от долните крайници. Терапевтичната гимнастика е показана по време на периоди на ремисия, когато пациентът не се притеснява от силна болка. Опции за упражнения за правене:

 • Разходете се из стаята, повдигайки коленете си високо, за 1-3 минути. Полезен е при атеросклероза.
 • Изправете се изправете, вдигнете се на пръсти, докато изправите ръцете нагоре. Спуснете се до изходна позиция. Повторете това 8-10 пъти за 3-4 серии.

Хирургическа интервенция

Операцията се предписва на пациента, ако консервативното лечение е неефективно. Показанията за хирургическа интервенция включват силно възпаление, висок риск от разкъсване на тромб с последващо развитие на белодробна тромбоемболия. За предотвратяване на такива усложнения се използват следните видове операции:

 • Флебектомия. Тя включва отстраняването на цялата вена под обща анестезия.
 • Склеротерапия. Патологично променената вена се резорбира с въвеждането на специални лекарства.
 • Лазерна терапия. Той се състои в изключване на болната вена от кръвообращението.
 • Стентиране. Това е принудително разширяване на лумена на стеснени съдове поради инсталирането на изкуствена рамка - стентър.
 • Байпасна хирургия. Представлява създаването на различен канал за притока на кръв.
 • Ендартеректомията. По време на такава операция артерията се почиства от атеросклеротични плаки, които са я стеснили..
 • Тромбектомични. Това е процедура за отстраняване на кръвен съсирек и възстановяване на притока на кръв.
 • Ампутация. Това е най-крайната мярка за заболявания на долните крайници. Ампутацията се извършва за прогресираща гангрена, нелечима инфекция и неконтролируема болка в покой.

Народни средства

Най-надеждният метод на лечение е медикаменти, предписани от специалист. Народните рецепти могат да се използват само като допълнителна мярка и след съгласуване с лекуващия лекар. Ако той разреши, тогава са разрешени следните средства:

 • За 50 г плодове от конски кестен вземете 0,5 литра водка. Смесете съставките, изсипете в съд от тъмно стъкло и изпратете да влеят в продължение на 2 седмици. След определеното време можете да започнете да приемате инфузията от 30-40 капки до 3 пъти на ден.
 • Вземете листа от глухарче и алкохол в съотношение 1: 5. След като смесите съставките, оставете ги да влеят в продължение на 14 дни. използвайте готовата тинктура, за да избършете уморените крака. Процедурата се повтаря всеки ден преди лягане. Можете също така да направите компрес през нощта. За да направите това, превръзка се навлажнява в тинктура и се връзва на възпалено място..

Превенция на заболявания на долните крайници

Правилната физическа активност е необходимо условие за профилактика. Ходене, разходки на чист въздух, терапевтични упражнения - всичко това ще помогне да се избегнат кръвни съсиреци и да се наситят тъканите на краката с кислород. За профилактика трябва да се спазва и правилното хранене. Не преяждайте през нощта, тъй като това увеличава съсирването на кръвта. Други условия за превенция:

 • носете удобни, не тесни дрехи и обувки;
 • намалете времето, когато носите високи токчета;
 • периодично пийте витаминни комплекси;
 • предотвратяване на прегряване на тялото;
 • яжте балансирана диета с изобилие от зеленчуци и плодове в диетата;
 • при заседнала работа, правите редовни почивки - на всеки половин час.

Съдови заболявания на долните крайници

Много често хората след 30-годишна възраст развиват съдови заболявания на краката. Засягат се главно подкожните вени и артерии със среден калибър. Със съдови лезии човек изпитва голям дискомфорт, болка и парене. В напреднали случаи съдовите заболявания на долните крайници могат да доведат до образуването на трофични язви или некроза на тъканите.

Ирина, 32 години: "Как се отървах от паяковите вени за 2 седмици + СНИМКИ"

Много е важно навреме да се диагностицира и лекува болестта. При някои заболявания може да възникне критична исхемия с пълна смърт на голям брой тъкани.

Причини за заболявания

Съдовете са много чувствителен орган на човешкото тяло и реагират на всякакви външни и вътрешни стимули. Съдовите заболявания на краката водят до сериозни нарушения и дегенеративни промени във всяка система. Необходимият кислород навлиза в клетките през артериите, а кръвта с преработени вещества тече през вените.

Натрупване на липиди в стените на кръвоносните съдове

Основните причини за развитието на съдови патологии са:

 • генетични дефекти в структурата на стените;
 • нарушение на антиоксидантните системи;
 • натрупване на липиди в стените на кръвоносните съдове;
 • дистрофично-атрофични промени в стените на вените и артериите;
 • инфекциозни заболявания;
 • автоимунни процеси;
 • амилоидоза;
 • Болест на Верлхоф;
 • заболявания при съхранение;
 • онкологични заболявания.
Основната причина за развитието на съдови патологии са ракът

Има много голям брой причини, водещи до образуването на дефекти или аномалии в структурата на кръвоносните съдове. Но има и рискови фактори, които увеличават вероятността от съдово заболяване на краката..

Рискови фактори:

 • затлъстяване;
 • метаболитни заболявания;
 • заболявания на ендокринната система (захарен диабет в частност);
 • нарушение на диета с използването на големи количества животински мазнини;
 • тютюнопушенето;
 • хипертонична болест;
 • хронично бъбречно заболяване;
Хипертонията може да доведе до такова заболяване
 • постоянно влияние на токсините върху човешкото тяло;
 • намален брой на тромбоцитите.

С взаимното влияние на различни фактори върху човешкото тяло рискът от развитие на остри или хронични съдови заболявания на долните крайници се увеличава няколко пъти.

Най-често срещани заболявания

Сред многото съдови заболявания на краката, най-често срещаните са:

Трябва да се отбележи, че тромбозата и тромбофлебитът могат да бъдат както проява на разширени вени, така и независими заболявания..

Разширени вени е заболяване, което възниква на фона на слабост на венозните стени и техния клапан. Разширените вени сами по себе си не са сериозно заболяване, но хората много често се срещат с неговите усложнения под формата на трофични язви, оток, тромбоза, тромбофлебит, белодробна емболия и синдром на силна болка. Заболяването от разширени вени е чисто венозно заболяване и може да се появи не само на краката.

Втората най-често срещана и първата по значимост е атеросклерозата и всичките й прояви. За разлика от разширени вени, атеросклерозата причинява запушване на артериите с атеросклеротични плаки, които постоянно се увеличават и блокират лумена на съда.

Облитерираща атеросклероза на долните крайници

В отговор на намаляване на притока на кръв през съда тялото започва да отделя специални вещества, които насърчават растежа на нови съдове, заобикаляйки блокираните. Тази функция се използва от лекарите за диагностициране и определяне на времето, през което болестта продължава..

Ако тялото, по една или друга причина, не би могло да създаде нови пътища за притока на кръв, започва хроничната исхемия на краката. Това е много опасно заболяване, водещо до мускулна и кожна атрофия на краката. Най-голямата опасност е, че остра исхемия с голяма площ на некроза може да се появи по всяко време..

Много често напредналата атеросклероза завършва с ампутация на крайник.

Болестта или синдромът на Рейно е един от вариантите на хода на атеросклерозата, но особеността е, че са засегнати малки съдове по ръцете и краката. В резултат на това има нарушения на трофизма на нервната и мускулната тъкан..

Диабетна полианневропатия. Съдейки по термина, става ясно, че това заболяване се развива на фона на захарен диабет. При липса на инсулин в организма се задействат процесите на байпасен синтез на глюкоза. И в резултат на такива процеси страничните връзки започват да се отлагат в съдовете и нервите. При диабет са засегнати предимно малките съдове и нерви..

Болестта или синдромът на Рейно е един от вариантите на протичането на атеросклерозата

Чести симптоми на съдово заболяване

Почти всички съдови заболявания на долните крайници протичат под прикритието на хронични процеси. Протичането на заболяването е бавно и латентно до определен момент.

Ако говорим за разширени вени, тогава първите симптоми на заболяването могат да бъдат телеангиектазии и нодуларни издатини. С течение на времето болестта прогресира, започва да се появява оток. На фона на венозен застой се развива синдром на болката, започват кожни промени. В напреднали случаи се развиват трофични язви.

При атеросклерозата първият симптом е синя промяна на цвета на крайните части на крайника. Често пациентите се оплакват от усещане за студ и изтръпване в пръстите. Има и някои случаи, когато заболяването може да протече без синьо обезцветяване и обратно, със силно зачервяване на крайника..

Пациентите с атеросклероза на долните крайници много често се оплакват от нощни болки в краката, които се засилват и не могат да бъдат облекчени с обикновени хапчета. Появява се патогномоничен симптом, който се нарича "прекъсваща клаудикация". Характеризира се с това, че пациентът изминава кратко разстояние, спира и след това отново започва да ходи.

Пациентите с атеросклероза на долните крайници много често се оплакват от нощна болка в краката

В напреднали случаи се развива некроза или гангрена, към която може да се присъедини бактериална микрофлора.

Диабетна полианневропатия се характеризира със симптоми на захарен диабет (жажда, полиурия, изпотяване). С развитието на самата съдова патология пациентът изпитва силно усещане за парене и мравучкане в пръстите, с течение на времето чувствителността на пръстите изчезва напълно.

Трябва да се отбележи, че при всяко заболяване, по време на което се развива исхемия, пациентът започва да чувства силна болка, която се отстранява само от наркотични лекарства..

Провокиращи фактори

Както бе споменато по-горе, болестта може да бъде предизвикана от тютюнопушене, метаболитни нарушения и недохранване. Също така един от най-неблагоприятните фактори е възрастта. Проучванията показват, че хората, които развиват атеросклероза на краката след 40-годишна възраст, са по-склонни да загубят крайници в резултат на исхемия..

Също така при възрастните хора запасите от антиоксидантни вещества се изчерпват, а това води до натрупване на пероксиди в съдовата стена и развитие на атеросклероза. Децата почти никога не получават това заболяване..

Пушенето може да предизвика съдови проблеми

Що се отнася до разширени вени, провокиращите фактори са голямо физическо натоварване на краката, постоянна заседнала или стояща работа. Понякога разширени вени се появяват поради хронични заболявания на черния дроб и бъбреците.

Хипертонията е важен фактор за развитието на съдова патология. Поради постоянния вазоспазъм, артериалните мускули губят способността си да се свиват и се заместват от съединителна тъкан. Това разстройство води до неспособността на артериите да реагират адекватно на промените в налягането. В резултат на това с падане на налягането мускулите на краката могат да страдат от липса на кислород..

Не трябва да забравяме за опасностите от тютюнопушенето. Тютюнопушенето е най-големият спусък в развитието на съдова патология на долните крайници..

Диагностика

Диагностиката на съдовете на долните крайници се извършва на три етапа:

 • систематичен обективен преглед на пациента;
 • лабораторни изследвания;
 • инструментална диагностика.
Ултразвук на съдовете и вените на долните крайници в лабораторията

По време на обективен преглед лекарят трябва да обърне внимание на цвета на кожата и лигавиците. Извършете перкусия и аускултация на сърцето. След това трябва да се палпират групи от лимфни възли и места на тяхната възможна локализация. Лекарят трябва да проучи състоянието на крака, да провери наличието на пулс в местата на класическата му дефиниция. Само след пълно изследване на съдовете на долните крайници и оценка на състоянието, лекарят предписва лабораторни изследвания.

Пациентът трябва да премине стандартни тестове (кръв и урина), както и биохимия на кръвта и глюкозата. Тези тестове могат да подканят лекаря да установи истинската причина за заболяването. Много е важно правилно да анализирате данните за кръвната захар, тъй като някои съдови заболявания на долните крайници се срещат заедно с диабета.

Инструменталните техники включват:

 • контрастна рентгенография и определяне на местата на стесняване на съдовете на долните крайници с последващо лечение;
 • Ултразвуково изследване на съдовете на долните крайници и определяне на локализацията на атеросклеротични плаки или кръвни съсиреци;
 • ендоскопско изследване на съдовете на краката с достъп през бедрената артерия.
Рентгенография и флуороскопия

Такъв голям брой диагностични мерки са необходими за извършване на диференциална диагноза между заболявания на съдовете на краката и последващо установяване на правилната диагноза. Това е много важно, тъй като успехът в лечението на съдови заболявания е силно зависим от терапията на основното заболяване..

Лечебни дейности

Както вече споменахме, лечението на заболявания на съдовете на краката, на първо място, трябва да бъде насочено към основното заболяване, което може да доведе до развитие на съдова патология. В случай на разширени вени акцентът трябва да се постави върху предотвратяване на усложнения и спиране на прогресията на заболяването..

Лечението на съдовата патология на краката може да бъде разделено на хирургично и консервативно.

Консервативна терапия

Методите за консервативно лечение включват:

 • промяна на ежедневието и диетата;
 • назначаването на антикоагуланти (от значение както за разширени вени, така и за атеросклероза);
Правилно хранене при заболяване
 • приемане на антихипоксанти и антиоксиданти;
 • предписване на статини (с голям брой липопротеини с ниска плътност).

Някои лекарства се предписват за конкретна патология. Например, венотониците се използват за лечение на разширени вени, а хирургическата интервенция е по-подходяща за лечение на атеросклероза..

Необходимо е също така да се разбере, че определени лекарства се предписват въз основа на състоянието на пациента..

хирургия

За лечение на разширени вени се използват минимално инвазивни техники под формата на склеротерапия или лазерна коагулация. В случай на голям брой променени вени, те се отстраняват директно с директна хирургическа намеса.

Лазерна коагулация на съдовете на долните крайници

Атеросклерозата се лекува с две операции:

 • маневрени места стесняване на съдовете на долните крайници, лечение на исхемия;
 • отстраняване на ендовазална плака с последващо възстановяване на проходимостта.

В първата версия, заобикаляйки образуваната плака, се създава парчен кръвен поток с помощта на голяма сафена вена. Подобна операция може да излекува хроничната исхемия и да възстанови нормалния приток на кръв към крайника..

За втория метод се използват специални интраваскуларни инструменти, с тяхна помощ се отстранява плаката вътре в съда.

Предпазни мерки

Най-добрият метод за превенция е ранното идентифициране на рисковите фактори и тяхното коригиране. Трябва също да следите здравето си и ако почувствате промени в здравето, отидете на лекар за консултация..

Много е важно да се лекуват заболявания като захарен диабет и хипертония: именно тези заболявания най-често провокират развитието на съдова патология.

Също така трябва да се отървете от лошите навици, да се движите повече и да не се задържате дълго време в една позиция..

Ако сте с наднормено тегло, трябва да спазвате диета и упражнения. Прекомерното телесно тегло е рисков фактор за развитието на захарен диабет и разширени вени на краката.

Университет: НМУ на името на академик А. А. Богомолец.

Година на издаване: 1999.

Специализация: хирургия, проктология.

Работен опит:

Киевска област, Централна регионална болница Вишгород. Май 2010 г. - август 2013 г..

CCG, Киев. Септември 2013 - настоящ. Надзор на пациенти със сърдечно-съдов профил. Оперативно лечение.

Up